Motorcyklister impotenta men smarta

Ryuta Kawaskima livnär sig på att utveckla spel som ska stimulera hjärnan och har skapat ”Brain Age” till Nintendo DS. Tillsammans med Yamaha Motor och Tohoku University (som arbetar åt,) har han gjort en studie kring hur hjärnan reagerar på motorcykelkörning.

– Förarens hjärna aktiveras när hon kör motorcykel, delvis för att det kräver ökad koncentration. I en bekväm och lugn miljö, vänjer sig kroppen och sinnet vid ett lågt tempo, tillade Kawaskima som en varning.

Experimentet involverade 22 män i 40- och 50 års åldern, som haft motorcykelkörkort, men som inte nyttjat det senaste årtiondet. De delades slumpvis in i två olika grupper. Ena gruppen fick köra motorcykel varje dag i två månader, medan den andra gruppen endast fick cykla och köra bil.

– Gruppen som körde motorcykel visade bättre resultat i ett kognitivt* test, sade Kawashima.

I ett av testen där motorcykelförarna skulle minnas en serie nummer i bakvänd ordning lyckades gruppen efter två månader att förbättra sina resultat med 50 procent. Ökningen för dem som fick avstå att köra motorcykel var marginell.
Motorcykelförarna sa också att de gjorde färre misstag på jobbet och att de kände sig lyckligare.

– Mental hälsa är en väldigt viktig del i det moderna samhället. Jag tycker att vi har gjort intressant upptäckt då våra data visar att du kan förbättra din mentala kapacitet, på ett så enkelt sätt som att köra motorcykel, sade Kawashima.

*Kognitiva psykologins huvudsakliga arbetsområden är minne, perception, kunskapsrepresentationer, språk, problemlösning, beslutsfattande, medvetande och intelligens.

Annons

Annons

Senaste utgåvan