Motorcyklister allt sämre på att bära skyddskläder

-Det ökade antalet mc-olyckor har sprängt vår planering och tvingat oss till drastiska neddragningar i den planerade kirurgin, säger Richard Wallensten, ställföreträdande verksamhetschef på ortopediska kliniken på Karloniska sjukhustet i Stockholm.

Majoriteten av de allvarligt skadade är motorcyklister mellan 20-25 års ålder. I över hälften av fallen har förarna fått bestående men.

– Många skador hade kunnat undvikas om förarna haft skyddande skinnkläder och boots på sig, påpekar Richard Wallensten.

Tidigare hade ortopedkliniken vid KS lyckats operera ikapp köerna men nu har många som skulle ha opererats i vår fått ställas på väntelista.

Att genomsnittsåldern på motorcyklister ökar verkar dock inte ha haft någon gynnsam effekt på olycksstatistiken. Hittills i år har 21 motorcyklister omkommit (perioden januari-juli).

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser