Motorcyklar undantas från miljözoner

Anledningarna till att motorcyklar bör undantas är enligt Transportstyrelsen dessa;

– de har kortare körsträckor per år jämfört med personbilar
– de används mest sommartid då luftföroreningssituationen generellt är bättre
– de ger ifrån sig betydligt mindre mängd slitagepartiklar på grund av låg vikt, två hjul och att de inte används mycket på vintern
– de flesta andra städer i Europa med miljözoner undantar motorcyklar.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser