Miljö-TT körs på Isle of Man

Tanken med TTxGP Clean Emissions Grand Prix Race på Isle of Man är att bevisa att miljövänligt inte behöver betyda långsamt. Fler och fler mer eller mindre seriösa byggen kommer med mångas reaktion att visst, de är rena men långsamma. Detta race ska ändra på den inställningen. Ett brett startfält med många olika tekniker ska få åtminstone några ekipage att nå racetider som matchar dagens.

Raceteam förväntas bli uppbackade av internationella företag, universitet och andra teknologiska institut som vill visa hur långt utvecklingen på miljösidan har nått och vilka möjligheter som finns. En särskild öppen klass ska också låta amatörer hitta på saker i sina garage. Dessa får bygga efter en viss budget och bara använda redan tillgängliga komponenter.
Tävlingen tar snart emot anmälningar, se länk nedan för mer information.

Vad tror du fungerar bäst? Eldrift, vätemotorer, hybrider eller något helt annat?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser