Många kör för fort i stan

Precis som tidigare år har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, sammanställt data från hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet. Av mätningar gjorda på 23 olika orter kunde VTI konstatera att 37 procent av den studerade trafiken körde för fort.

Mätningarna gjordes på sträckor med hastighetsbegränsningar från 40 till 70 km/tim. Vanligast var det att förarna körde för fort på 40-sträckor, där höll endast 54 procent i laglig fart.

Under förra året dödades 72 personer på de kommunala vägarna. Cirka 40 procent av de som omkom var gående eller cyklister som krockat med motorfordon där hastighetsgränsen var 50 km/tim eller lägre.

Diskutera: Vid vilken hastighetsbegränsning tycker du att det är svårast att köra lagligt?

Artikeln publicerades ursprungligen på vår syskontidning Vi Bilägare.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser