Majoritet vill testa äldre bilförare

Det är Svevias tidning På Väg som med hjälp av Sifo har ställt frågan "Tycker du att det bör införas återkommande tester av bilförare över 70 år?". 81 procent av urvalet svarade ja, 17 procent var emot. Bland folk som själva var i pensionsålder var en majoritet för, 64 procent svarade ja. 

– Bara för att det står en viss siffra intill ett namn innebär inte det att man kan avgöra hur pass bra bilförare personen är. Jag tror att man känner sig själv bäst och att man anpassar sin körning efter sina förutsättningar. Jag själv är snart inne på mitt 74:e år och det är stor skillnad på min körning nu jämfört med hur den var tidigare. Samtidigt gäller det att läkarna inte är fega utan vågar säga åt och rapporterar patienter som inte är lämplig att köra bil, säger PRO:s ordförande Curt Persson till På Väg. Han menar också att det vore bra med tester men att de i så fall skulle vara frivilliga.

Tania Dukic, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, håller med Curt Persson.
– Det finns länder där man infört sådana här tester. Trots det har inte antalet olyckor minskat. Fortfarande är det unga män som oftast är inblandade i olyckor, säger hon till På Väg.

Annons

Annons

Senaste utgåvan