Livsfarlig trafik

Med utgångspunkt från nu tillgängliga uppgifter beräknas antalet trafikdödade under 2001 uppgå till 565. Den officiella statistiken över trafikdödade/skadade och olyckor kommer att publiceras senare i år.

Det finns inga större skillnader mot de senaste årens fördelning på trafikantkategori eller åldersgrupp. Dock kan konstateras att antalet dödade cyklister beräknas uppgå till drygt 40 vilket är ett av de lägsta som någonsin registrerats. Däremot har antalet dödade gående ökat till ca 85. Ökningen har varit störst i åldersgruppen 75 år och äldre. Inte mindre än 40 procent av de dödade finns i denna åldersgrupp.

Hur många motorcyklister som varit inblandade i trafikolyckor framgår inte.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser