Lista: Vägarna med flest sommarolyckor

Juni, juli och augusti peakar antalet svåra olyckor i trafiken. Den mest olycksdrabbade vägsträckan finns i Göteborg. ”Ta det extra lugnt. På sommaren har vi många förare som kör på nya vägar och som kan vara ovana vid trafikmiljön”, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2022 förolyckades 77 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna. Det är det högsta antalet sedan 2018.

Samtidigt har antalet omkomna minskat markant över tid. För femton år sedan var det inte ovanligt med 150 dödsfall per sommar.  

If har sammanställt unik statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E6:an genom Göteborg den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli och augustiolyckor de senaste åren.


Vägsträcka
Antal olyckor (2018–2022)
E6 genom Göteborg115
E4 genom Stockholms kommun94
Väg 275 genom Stockholms kommun71
E4 genom Solna48
E4 genom Södertälje47
E4 genom Nyköping42
E20 genom Stockholms kommun40
Väg 73 genom Stockholms kommun40
E6 genom Halmstad39
Väg 23 genom Växjö39
Amiralsgatan genom Malmö39
Väg 279 genom Stockholms kommun39

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2022.

Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

ÅrAntal omkomna, juni–augusti
2003163
2004166
2005126
2006149
2007158
2008139
2009114
201093
2011110
201289
201388
201480
201584
201689
201792
2018105
201964
202054
202163
202277

If:s tips för en säker bilfärd:

  1. Håll hastighetsbegränsningen
  2. Håll avstånd
  3. Kom ihåg att ta fler pauser (efter ca 100-150 km)
  4. Serva bilen innan du åker
  5. Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Metod

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per län (2013–2022), dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2018–2022). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.

Annons

Annons

Senaste utgåvan