Lättare regler för ombyggda fordon

Trafikutskottet har i en skrivelse till regeringen föreslagit att regeringen bör lätta på reglerna kring amatör- och ombyggda fordon. De olika förslagen har initierats i två motioner från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Motionärerna tycker att vissa regler i fordonslagstiftningen försvårar verksamheten med amatörbyggda fordon.

Motionärerna föreslår också att det ska bli tillåtet att byta ut och modifiera delar, komponenter och system på motorcyklar även efter det att ett EG-direktiv genomförs i Sverige våren 2003.

Socialdemokraterna framhåller liksom Kristdemokraterna att fordonsbyggande är ett stort fritidsintresse som engagerar många människor. Det är svårt att exakt bedöma hur många fordon som finns men att det är åtminstone 100.000 bilar och tusentals motorcyklar med så kallad entusiastförsäkring.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser