Krafttag mot mopedolyckor!

Enligt en undersökning som NTF genomförde 2003 var en tredjedel av mopedhandlarna villiga att hjälpa till med trimning av mopeder. Tidigare undersökningar visar att 55 procent av ungdomarna kör trimmade mopeder och att en tredjedel av mopparna går över 70 km/tim. Vägverkets djupstudier av dödolyckor visar att en av tre omkomna hade överlevt om de haft hjälm.

NTF anser att samtliga mopeder, både klass I och klass II, ska registreras, att kravet på förarbevis ska gälla alla typer av mopeder och att kvaliteten på utbildningen för förarbeviset bör förbättras. Dessutom ska kontrollen av utbildare och examinatorer intensifieras, förarbeviset ska kunna återkallas enligt samma regler som gäller för körkort och kontrollen av trimning ska skärpas.

Genom samarbetet i MopedOLA tar de inblandade ett krafttag för att minska trimning och antalet mopedolyckor, samt för att skärpa kraven på förarbevis och registrering. Samarbetet, som startade 2003, har nu resulterat i att samtliga inblandade organisationer har avlagt avsiktsförklaringar över hur man tänker bidra till att finna lösningar för en säkrare mopedtrafik.

Näringsdepartementet avser att utreda regelverket för förarbevis, för att se om kraven bör förändras och om förarbevisen ska kunna återkallas. Man har även gett i uppdrag åt Vägverket och Rikspolisstyrelsen att undersöka förutsättningar och konsekvenser av registrering av mopeder. Tillsammans med Vägverket ska man även agera inom EU för att skärpa lagstiftningen mot trimning.

Rikspolisstyrelsen ska verka för ökad övervakning av hjälmanvändning och brott mot detta, genom höjda böter. Förutom ett förarbevis som kan återkallas, vill man även verka för att ålderskravet på förare av moped med passagerare höjs från 15 till 18 år.

I arbetet med MopedOLA ingår: Barnsäkerhetsdelegationen , Cykel- och sporthandlarnas riksförbund (CSR), Försäkringsförbundet , NTF, Näringsdepartementet , Moped- och motorcykelbranschens riksförbund (McRF), Motorhistoriska riksförbundet (MHRF), Rikspolisstyrelsen (RPS), SNOFED, Svenska kommunförbundet, Sveriges motorcykelhandlares riksförbund (SMR), Sveriges motorcyklisters riksförbund (SMC) och Vägverket.

Källa:NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser