Kör barncancermilen och stöd välgörenheten

Bike är självklart med och sponsrar evenemanget där 100 procent av intäkterna går direkt till välgörenhet. Bakom evenemanget ligger bike.se-profilen Henning. Tanken är att insamlingen ska upprepas varje år.

För att vara med, sätt in 150 kronor eller valfritt belopp på Barncancerfondens postgiro (90 20 90 – 0) och skicka in kvittot senast den 14 september med det antal mil du tänker köra. Märk talongen ”Milen 2007”.
Den 22 september fylls förhoppningsvis vägarna av motorcyklister villiga att hjälpa.

På hemsidan går det att se vilka organiserade körningar som ordnas.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser