Jordbävningen slår mot tillverkarna

Jordbävningen och den tillhörande tsunamin har hittills kostat 1 100 människor livet och även ekonomin drabbas hårt.
Merparten av tillverkarna inom fordonsindustrin har stoppat produktionen för att kunna bedöma situationen, ibland även i opåverkade områden. Detta till följd av problem med leveranser, underleverantörer, energiförsörjning och infrastruktur. Ett antal hamnar är skadade och det stör dessutom exporten.

HONDA
Honda har stoppat produktionen vid sex anläggningar, inklusive den motorcykelproducerande fabriken i Kumamoto. Stoppet har förlängts och kommer att gälla till och med den 20 mars. Honda har också avbrutit all verksamhet vid samtliga anläggningar i Tochigi-området, där en anställd avled och 30 skadades när ett hustak rasade in (se tidigare nyhet på bike.se).

Honda kommer att bidra med 300 miljoner yen i katastrofhjälp och skänker 1 000 generatorer och 5 000 gasbehållare till sina anställda. Företaget planerar även att omstrukturera sin verksamhet för att kunna rekrytera ny personal från de utsatta områdena och på så vis hjälpa dem på fötter igen.

Problemen hos underleverantörerna kan komma att hämma hela verksamheten även långsiktigt. Honda har 113 leverantörer i drabbade områden, den 14 mars hade Honda kontaktat merparten men med 44 av dem hade kontakten ännu inte återupptagits. Problem orsakade av en mindre jordbävning år 2007 resulterade i en produktionsnedgång på 125 000 enheter sedan underleverantörerna drabbats av problem, exempelvis kolvringstillverkaren Riken.

SUZUKI
Suzuki har avbrutit produktionen vid sex anläggningar, inklusive Takatsuka och Toyokawa. Takatsuka producerar motorcykelmotorer medan Toyokawa sysslar med produktion och montering av motorcyklar. Dessa anläggningar stängde den 14 mars och kommer att vara stängda till och med den 17 mars då företaget ska bedöma om stoppet kan hävas. På Suzukis globala webbplats står följande att läsa: "Vi undersöker hur det står till med våra anläggningar, distributörer och återförsäljare."

YAMAHA
Yamahas motorcykelfabriker är oskadda, men säljkontor och butiker i Sendai har drabbats av några mindre skador. Bolaget rapporterar också att vissa fabriker som producerar annat än motorcyklar sannolikt kommer att omfattas av de återkommande strömavbrotten.
"Vi undersöker för närvarande jordbävningens effekter på våra prestanda. Om vi finner att det inträffade kommer  att ha stor påverkan på vårt företags resultat kommer vi att tillkännage detta i ett tidigt skede."

KAWASAKI
Kawasaki Heavy Industries har inte gjort något officiellt uttalande ännu.

BRIDGESTONE
Tillverkningen av däck vid Bridgestones Nasu-fabrik ska återupptas den 16 mars. Nasu-fabriken är den enda i koncernen som producerar motorcykeldäck.
 

Annons

Annons

Senaste utgåvan