Integralhjälm på!

Genom ett nytt ärendehanteringssystem som är direkt kopplat till Vägverkets trafikregister i Örebro kommer polisen att kunna hämta in körkortsbilder digitalt, vilket gör att handläggningstiderna av trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll minskar.
Under år 2006 kommer 700 nya trafiksäkerhetskameror att placeras ut på 102 vägsträckor runt om i landet. Genom de nya kamerorna kan all bild- och mätinformation hanteras automatiskt istället för manuellt.

Under år 2005 registrerade polismyndigheterna tillsammans 24 000 trafikbrottsärenden, nästa år räknar de med en ökning till 200 000.
Vid trafikkontrollerna fotograferas och registreras de fordon som håller en högre hastighet än den tillåtna. Med hjälp av uppgifter i trafikregistret får polisen fram vem som är ägare till fordonet och fotografiet från trafiksäkerhetskontrollen jämförs sedan med de körkortsfotografier som finns i trafikregistret. Därefter skickas ett dokument till personen som misstänks för fortkörning innehållandes bilder på bilen, bilens registreringsskylt, personen som körde bilen samt ett uppförstorat körkortsfoto.

Ärendehanteringssystemet gör bevisföringen tydligare vilket i sin tur kan resultera i att fler erkänner att de kört för fort.
En integralhjälm är således säkrare, i alla avseenden – på alla fordon!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser