Hastighetsmaffian slår till, igen!

Polisen har de senaste åren arbetat intensivt med att få ett system som övervakar hastigheten. Enligt Rikspolisstyrelsen ökar trafiksäkerheten avsevärt på de sträckor där den automatiska trafiksäkerhetskontrollen, ATK, finns.

– Vid årsskiftet kommer det att finnas 184 kameraskåp uppsatta i Sverige, under år 2003 ökar antalet till 240, säger Kent Fernström.

Fördelarna, för Polisen,med hastighetsövervakningen är att kontrollen sker över dygnets alla timmar.
– Polisens uppgifter utökas hela tiden. Finns tekniska hjälpmedel måste vi utnyttja dem. I framtiden ska polisen inte ens behöva åka ut till kameraskåpen för att hämta uppgifterna utan kan tanka hem informationen elektroniskt direkt till polisstationen. Med sänkt fart på vägarna ökar trafiksäkerheten, fortsätter Kent.

-Notoriska fortkörare lär inte slå av på gasen det minsta på grund av detta, utan snarare se till att inte hamna på bild, tror Johan Ahlberg på Bike.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser