Harley-Davidson riskerar strafftullar!

USA har infört strafftullar på stål från länder inom EU och nu svarar EU genom att flagga för strafftullar på 400 produkter från USA. Bland dessa produkter finns Harley-Davidson som en produkt. Dessa produkter kommer åläggas en extra tullavgift på 30 procent.

– På en Fat Boy skulle det betyda ett påslag på ytterligare 45 000 kronor, säger Anders Forsman, VD för Harley-Davidson Sverige. Att han är bekymrad över strafftullarna är ingen överdrift. Om dessa införs riskeras handeln med Harley-Davidson att helt kollapsa.

Strafftullarna kommer om de införs att vara tidsbestämda. I ett första steg kommer de att gälla i 200 dagar, därefter ska de utvärderas för att sedan upphävas eller förlängas.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser