Hårdare tag mot trafikbusar!

Rikspolisstyrelsen tycker att bötesbeloppen för trafikförseelser är generellt låga.

– Vid grova hastighetsöverträdelser skulle jag till exempel vilja ha dagsböter istället för att bara utfärda en ordningsbot, säger Kent Fernström på Rikspolisstyrelsen.

Riksåklagaren kommer nu i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen och Vägverket att fortsätta arbetet med en översyn av straffnivån för bötesbrotten inom trafikområdet. Vid översynen kommer frågan om trafiksäkerheten att stå i fokus.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser