Här står polisen i sommar: Norra Sverige

FRågor:
1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommer ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?

Rune Peterson, chef trafikpolisen i Västerbottens län
1. Hastighet och rattfylleri står i fokus när polisen i Västerbotten bevakar framför allt E4 i länet. Polisen satsar extra mycket på trafikövervakningen under veckorna 32 och 33 då trafiken är intensiv och många vänder hem från semestern. Procentuellt sett ökar olyckorna i augusti i hela Sverige. Polisens samordnade trafikövervakning under början av augusti i de fyra nordligaste länen har ganska tydligt bidragit till att en höjning av trafiksäkerheten har skett.
2. Samordnad trafikövervakning sker på torsdag eftermiddag och under midsommarafton.
3. Inga kända arbeten på gång.

Gunnar Rhodin, Polismyndigheten i Västernorrlands län
1. Övervakning kommer att ske i huvudsak med bil och motorcykel. Vi utför hastighetskontroller, kollar bilbältesanvändningen och så gör vi naturligtvis alkohol- och drogkontroller.
2. Övervakningen i midsommar har planerats till de stora trafikdagarna, dagen före midsommarafton och dagen efter midsommardagen. Personal finns även ute i trafikövervakningstjänst midsommarafton och midsommardagen. Nykterhetskontroller prioriteras.
3. Inga stora vägarbeten. Viss inskränkning vid E4:an på grund av bygget av Bottniabanan.

Gunder Ericsson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Norrbotten
1. Trafikpolisen i Norrbotten kommer att i huvudsak förlägga övervakningen till länets Europa och Riksvägar. Inriktningen blir i första hand hastighets- och nykterhetsövervakning, men även andra farliga beteende kommer att övervakas. Dessutom kommer den Automatiska Trafik Kontrollen att bedrivas.
2. Midsommarhelgen kontrolleras nykterheten framför allt.
3. Inga vägarbeten planeras.

Reinhold Lundblad, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Jämtlands län
1. Trafikpolisen i Jämtland kommer i huvudsak att ägna sig åt trafiken på riksväg 45. Det är där vi har de största turisttrafikströmmarna, betydligt mer än på E14 och övriga riksvägar. I samband med Storsjöyran sista helgen i juli kommer vi att satsa på övervakning av trafiken till och från Norge E14 väster om Östersund.
2. Ingen särskild övervakning över midsommar eftersom midsommarfirandet har varit lugnt de senaste åren.
3. Vägförbättringsarbeten kommer att pågå på stora delar av vägnätet. Läs mer på Vägverkets webbplats, www.vv.se.

Håkan Lundberg, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Gävleborgs län
1. Vi kommer att bedriva trafikövervakningen på E4 och riksväg 80. Vi kontrollerar nykterhet, hastighet, bilbältesanvändning samt beteende. Övervakningen sker med målade bilar samt motorcykel. En del civila bilar med videoutrustning kommer också att finnas. Vid vägarbetsplatser placeras en släpvagn med automatisk trafik kontroll, det vill säga mobil kameraövervakning i syfte att förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna som är mycket utsatta.
2. Samarbete med Dalarna- och Västernorrlands län under midsommarhelgen.
3. Brobygg över Ljusdal, riksväg 84 och 83 pågår hela sommaren. Mittvajerräcker från Tönnerbro till Söderhamn och från Hudiksvall och norrut.

Källa: Tidningen Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser