GGN 2020 kommer genomföras!

Alldeles nyss nåddes vi på redaktionen av det glädjande beskedet att Gotland Grand National 2020 kommer att genomföras. Tidigare under sommaren har GGN-organisationen arbetat utifrån tre alternativ:
1. Genomföra GGN helt enligt tidigare år.
2. Genomföra GGN enligt tidigare år men utan publik.
3. Genomföra GGN fast på förarnas hemmabanor runt om i landet med gemensam tidtagning.

Nu har det landat på alternativ 2, GGN utan publik.

Att GGN genomförs är en extremt viktig vitamininjektion i ett tävlingstörstande endurosverige. De inställda Stångebroslaget och Ränneslättsloppet har gjort att många enduroförare tappat målsättningen med sin träning och att handlarna runt i landet tappat försäljning av kläder, däck och tillbehör. Nu har vi äntligen nåt att träna för!

Nedan kan du läsa Nordic Sport Events pressmeddelande i sin helhet.

PRESSMEDDELANDE 2020 08 21

Gotland Grand National ( GGN ) kommer att kunna genomföras med vissa restriktioner helgen den 23-24 oktober 2020!

Organisationen bakom GGN kan nu meddela att det kommer att bli en tävling som planerat. Bolaget Nordic Sport & Event har tillsammans med arrangörsföreningen EMX Gotland arbetat fram en hållbar handlingsplan som är anpassad för pandemin Covid-19 för att kunna genomföra årets tävling men utan publik på området.

Sedan den 11 mars 2020 har organisationen arbetat för att om möjligheten ges kunna vara beredda att ställa om och arbeta för ett GGN även i år. Vi kan nu med glädje meddela att GGN kommer att genomföras för 37:e året i rad på det anrika Tofta Skjutfält.

Den 13 augusti träffade arrangören företrädare från olika myndigheter, Region Gotlands hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob, Tf smittskyddsläkare Sven Montelius, beredskapsläkare Eva Borin, Polisen Gotland Conny Johansson. Deltog på mötet via videolänk gjorde även Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet – Svemo genom sportchef Annika Pettersson och Endurosektionens sammankallande Anders Ljunggren.

Gruppen som träffades är eniga om att organisationen runt GGN arbetat fram en hållbar plan för ett anpassat GGN under rådande omständigheter där deltagarna ska förhålla sig till ett antal förändringar.

Resorna till och från Gotland med boenden har fungerat bra under sommarmånaderna och hotell och restauranger har haft nära 100% beläggning under juli månad. Med erfarenhet från sommaren så bedöms resorna och boendet att fungera även för ett arrangemang som GGN.

När det gäller färjorna med Destination Gotland har de samma förhållningssätt som tidigare och kommer att kunna ha två tredjedelars beläggning för att hålla avståndet bland passagerarna.

Gotland Grand National är världens största endurotävling med ett normalt GGN år ca 3000 startande varje år i oktober. Tävlingen tillför varje år runt 28.000 gästnätter till Gotland och ca 100 miljoner kronor i intäkter för besöksnäringen genom resa, bo, äta och shoppa.

  • Vi har arbetat målmedvetet sedan i mars månad för att kunna ställa om för ett genomförande av GGN. Nu är vi där med 64 dagar kvar till första start. Fördelen vi har är att vi når och kan kommunicera med samtliga deltagare och anhöriga inför tävlingen med vilka förändringar som vidtagits för att vi ska kunna genomföra årets tävling säger Conny Bohlin VD för Nordic Sport & Event som arrangerar tävlingen för 8:e året i följd.
  • Nordic Sport & Event och tävlingsarrangören EMX Gotland betonar att skulle smittan öka under hösten på Gotland är man beredd att ställa in tävlingen med kort varsel. Vi kan inte belasta sjukvården i oktober med skadade förare om smittspridningen skulle öka och sjukvården är ansträngd. Vi kommer varje vecka följa utvecklingen och ha en tät dialog med myndigheterna säger Conny Bohlin vidare.
  • Niclas Larsen T.f Lokalpolisområdeschef hos Polisen Gotland säger att på de uppgifter polisen tagit del av så utgör arrangemanget ingen offentlig tillställning, då den inte riktas till allmänheten. Så länge arrangemanget genomförs utan publik behöver man inte söka tillstånd. Om arrangören har de tillstånd via Länsstyrelsen för terrängkörning på Tofta skjutfält, tävlingstillstånd från förbundet Svemo, då har vi inget att erinra säger Niclas Larsen.
  • Marie Loob hälso- och sjukvårdsdirektör säger att utifrån de rekommendationer som finns idag från Folkhälsomyndigheten så ser vi inget hinder att GGN genomförs enligt det förslag som utarbetats. Skulle förutsättningarna förändras under hösten så får vi ta en ny diskussion avslutar Marie Loob.
  • Tf smittskyddsläkare Sven Montelius har granskat arrangörens handlingsplan och anser att arrangören har vidtagit bra och genomtänkta åtgärder. Gruppen som träffades är eniga om att organisationen runt GGN arbetat fram en ur smittskyddssynpunkt hållbar plan för ett anpassat GGN under rådande omständigheter där deltagarna nu måste förhålla sig till ett antal förändringar förenliga med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Svenska Motorcykelförbundet ( Svemo ) och arrangören har under hela sommaren haft en tät dialog om genomförandet och hur förändringarna runt depåplatser, incheckning, servering, starten, tankslingorna med mera skulle förändras för att anpassas för att kunna följa Svemos riktlinjer för motorsportstävlingar. Från Svemos sida kommer vi vara på plats och se till att arrangören följer och genomför sin handlingsplan för årets GGN säger Anders Ljunggren från Endurosektionen.

För mer information angående Gotland Grand National kontakta.

Nordic Sport & Event AB
VD Conny Bohlin, 0708249494

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser