Förlängd giltighetstid för behörigheter och tillstånd

EU har återigen fattat beslut om en förordning som ger tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat förlängs giltighetstiden för olika personliga behörigheter, som körkort och yrkeskompetensbevis. Förordningen börjar gälla den 6 mars.

Den pågående pandemin har långtgående påverkan på transportområdet. Nu agerar EU genom en förordning som gör det möjligt att införa tillfälliga lättnader och undantag. Förändringarna påverkar både personer och företag verksamma inom vägtrafik, järnvägs- och sjöfartsområdet.

Repris av tidigare förordning

En liknande förordning förlängde giltighetstider från och med den 1 februari till och med den 31 augusti 2020. Även om läget förbättrades under sommaren, tog smittspridningen sedan fart igen och många medlemsstater bibehöll eller skärpte åtgärderna för att förebygga spridningen av covid-19. Den nya förordningen skapar ett enhetligt rättsläge genom att förlänga giltighetstider på samma sätt inom hela EU.

Varje medlemsland kan välja att följa förordningen fullt ut eller att göra vissa avsteg. Sverige väljer till exempel att inte förlänga inställelsetiden för kontrollbesiktning. Skälet är att de åtgärder som vidtagits av myndigheter och besiktningsföretag för att förebygga eller begränsa smittspridning, gör det möjligt för medborgare och företag att kontrollbesikta fordon inom ordinarie besiktningsintervall.

Ett par exempel på personliga behörigheter som får längre giltighetstid:

  • Yrkeskompetensbevis
    Giltighetstiden förlängs med 10 månader för de yrkeskompetensbevis som annars skulle upphöra att gälla under perioden den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021.
  • Förlängd giltighetstid för körkortet som behörighetshandling
    Giltighetstiden förlängs med 10 månader för de körkort som annars skulle upphöra att gälla under perioden den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021.

    Observera att förlängningen avser körkortet som behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

Källa: Transportstyrelsen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser