Förbesiktiga din hoj!

Besiktningen brukar för de flesta av oss vara en smal sak och vi
slinker igenom utan ombesök nio gånger av tio. Men för att slippa en
onödig ombesiktning är det bra om du kollar några saker innan du åker
iväg till besiktningen.
Kontrollera slitaget på drivpaketet och att kedjan är sträckt med
korrekt slack.
Däckens mönster får ej understiga en millimeter. Kontrollera tuta,
bromsljus för fram- och bakbroms, hel- och halvljus samt att blinkers
fungerar åt båda hållen. Kontrollera också regskyltsbelysningen.
En av de vanligaste skälen till att motorcyklar får ombesiktning är att
reflex bak saknas. På vissa äldre hojar är reflexen integrerad i
baklampan.
Ställ sedan motorcykeln på centralstödet så att framhjulet löper fritt
från marken. Vrid styret från fullt utslag till fullt motstående utslag.
Då skall styrlagrena löpa friktionsfritt och inte hugga till under
rörelsen.

Titta efter så att inte gaffelbussningarna läcker gaffelolja och lämnar
oljerester på gaffelbenen.
Ta en ficklampa och lys in mellan skiva och ok för att se om
bromsbeläggen är för slitna. Du måste ha minst en millimeter kvar av
belägget.
Det är heller inte fel att ta en sväng förbi macken och trycka i rätt
mängd luft i däcken. Bra att veta är också att från och med 29:e mars
2009 gäller inte längre 103 decibel-gränsen för motorcyklar godkända
enligt eu 92/61/eeg eller 2002/24/eg. Montera därför originalljuddämpare
för att vara på säkra sidan.
När det är dags för kontrollbesiktning kan du enkelt boka tid på
internet. Bilprovningen.se är en lättarbetad webbsajt där du får svar på
alla frågor. Sajten har också ett dokument du kan skriva ut och ha som
hjälpreda vid självkontroll före besiktningen.
Har du gått igenom dessa punkter har du åtminstone gjort minsta möjliga
för att slippa onödiga nerslag.

OM BESIKTNING!
Ditt besiktningsgodkännande gäller under två år ifrån
besiktningstillfället. För nya motorcyklar gäller besiktningsfrihet
tills fordonet nått fyra års ålder.

En kontrollbesiktning kostar 260 kronor medan en ombesiktning kostar 180
kronor. Du har två månader på dig att utföra efterkontroll, dock
inträder körförbud efter en månad.
Får du nedslag igen får du ytterligare 1 månad på dig. Efter 3:e
försöket blir föreläggandetiden 1 vecka.

Om du missar din tid debiteras du halva kostnaden ändå. Avboka därför
din tid senast två timmar före utebliven inställelse.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser