Föräldrar erbjuds mopedutbildning av NTF

NTF har under 2003 uppmärksammat en hel rad med allvarliga olyckor med mopeder inblandade. Nu går man ut hårt med att försöka informera föräldrar till barn som vill eller redan kör moped om lämpliga åtgärder för att öka säkerheten. Informationen kommer att röra allt som har med mopeder att göra; från trimning till lämpliga färdvägar. Samtalen kommer troligtvis att ske i samband med skolmöten och andra liknande träffar där mopedfrågan är ett hett diskussionsämne.
NTF har under den senaste tiden fått en ökad mängd med samtal från föräldrar som anser mopedkörning vara ett stort problem i bostadsområden. Uplever du att mopedisterna förpestar omgivningen i ditt bostadsområde eller kör onödigt snabbt och vårdslöst? Är detta rätt tillvägagångssätt? Diskutera nedan!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser