För många olämpliga har körkort

Av landets 5,8 miljoner ägare till ett körkort är 1,2 miljoner äldre än 64 år. Den stora mängden äldre i trafiken borde betyda att fler inte är passande till att få köra runt bland folk, tycker Vägverket. Bland de som ändå anmäls är skillnaderna stora mellan länen. I Uppsala och Blekinge anmäldes inga medan i Dalarna där flest körkort dras in var siffran 80 per 100 000 invånare.

För att undersöka varför så få läkare anger dessa olämpliga trafikanter ska Trafikmedicinska rådet tillsätta en undersökning. Vid läkarstämman i dagarna ska en enkät ta reda på om läkarna har tillräcklig kunskap för att avgöra när de ska anmäla och om de lättare kan remittera vidare till specialiserad vård.

Vad tycker du? Hur är det bland motorcyklister? Kommentera gärna.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser