Folk positiva till fartkameror och körkortskrav för EU-moped

Folk är positiva till fartkameror som automatisk hastighetsbevakning visar vägverkets nya trafiksäkerhetsenkät. Däremot är en majoritet emot hårdare straff för fortkörning och två tredjedelar anser att hastighetsbegränsningarna för motorväg borde höjas till 130km/h.

Hela 90 % i den översta åldersgruppen anser att körkortskrav för EU-moped borde införas, i den lägsta ålderkategorin, 15-17 år – anser 44,9% att det vore en god ide. Sammantaget vill 70% se körkort som ett krav för att få framföra en EU-moped.

En inte allt för vacker siffra i protokollet är att hela 10 % säger att de nästan eller helt har somnat under körningen. 70 % av alla tillfrågade män anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än att hålla hastighetsbegränsningarna, procentantalet för kvinnor är något lägre med 51 %

Klicka på länken för att ta del av hela enkäten. Vad anser du om resultaten av utfrågningarna? Vilka konsekvenser kan väntas?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser