Fler motorcyklister – färre olyckor

Här nedan följer pressmeddelandet i sin helhet: Världens största mc-organisation för dem som kör på landsväg, Sveriges MotorCyklister, SMC, anser att utvecklingen för motorcyklister varit gynnsam under den senaste 30-årsperioden. Antal motorcyklar var 1980 endast 54 332 stycken mot 286 867 förra året. Antalet polisrapporterade olycksdrabbade var 1 248 stycken under 1980 och mot knappt 1 300 stycken under 2007 enligt Vägverket.

Anledningen till den positiva utvecklingen för motorcyklarna är många. En massiv trafiksäkerhetspropaganda, en bättre grundutbildning, utökad fortbildning genom SMC, en högre medelålder bland motorcyklisterna, säkrare fordon, bättre skyddsutrustning, ökad riskmedvetenhet och respekt för hastigheter är några viktiga förklaringar. SMCs sporthojsprojekt har också minskat andelen dödade sporthojsförare. Projektet handlar främst om riktade kurser och attitydpåverkan.

Även om motorcyklar inte omfattas av Nollvisionen arbetar SMC för att nå de uppsatta målen. Naturligtvis ser SMC helst att ingen motorcyklist skadas eller dödas i trafiken. Därför satsar SMC under 2008 ytterligare resurser på bättre och fler kurser för motorcyklister runt om i landet. Det finns över 200 SMC-kurser att delta i för alla som kör motorcykel, oavsett modell och hur länge man kört motorcykel.

Det är svårt att se motorcyklisterna i trafiken men inte omöjligt. Därför vill vi rikta tre uppmaningar till alla svenska bilister som kan rädda livet på några motorcyklister i sommar:

– Titta en extra gång åt sidorna innan du svänger ut på en väg.
– Använd backspegel och sidospegel innan du byter fil.
– Använd blinkers när du byter fil eller svänger av en väg!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser