Färre omkom i trafiken under första halvåret 2019

Enligt preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 juli 2019 har 111 personer omkommit och 8 227 personer skadats i vägtrafiken under januari-juni 2019. Det är 20 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2018.

Fem av de omkomna var yngre än 20 år medan 34 omkomna var 65 år eller äldre. Av de omkomna hade 71 färdats i bil (personbil, lastbil och buss), 12 på motorcykel, 4 på moped, 14 fotgängare, 5 på cykel och 5 var andra trafikanter. 34 trafikanter omkom i singelolyckor och 25 förolyckades i mötesolyckor. Av de 8 227 personer som skadats i vägtrafiken var 899 svårt skadade och 7 328 var lindrigt skadade. 

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2014-2018 var 119 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2019 är 6 procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.

Få omkomna i juni 2019

Under juni i år omkom 16 personer i vägtrafikolyckor. 9 av de omkomna var oskyddade (motorcyklister, mopedister, cyklister och fotgängare) och 7 omkom i personbil.

– Nu ser vi att utvecklingen går åt rätt håll efter en mörk inledning av 2019 med 30 omkomna i januari. Därefter har antalet omkomna i trafiken minskat. Antalet omkomna i juni månad i år är det lägsta antalet för samma månad i modern tid. Den största minskningen är bland motorcyklister och personbilister jämfört med juni 2018, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Källa: Transportstyrelsen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser