Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

– Minskningen beror i huvudsak på att polisen omhändertagit färre körkort än förra året. De senaste åren har de omhändertagna körkorten ökat, men nu har siffrorna vänt nedåt, säger sektionschef Maria Lundberg Ohlsson på Transportstyrelsen.

Den överlägset vanligaste återkallelsepunkten är, precis som förra året, ”en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning”. Under första halvåret beslutade Transportstyrelsen om 9 902 återkallelser i den kategorin, mer än hälften.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelseorsak20212022
1) Rattfylleri eller drograttfylleri31143200
2) Smitning9456
3) Flera mindre överträdelser678856
4) En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning134489902
5) Opålitlighet i nykterhetshänseende602521
6) Allmän brottslighet6967
7) Medicinska skäl29152855
8) Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov24971677
9) Hinder fanns för utfärdande av körkort14911
Samtliga*2247617988

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Återkallelser enligt återkallelsepunkt ”hinder fanns för utfärdande av körkort” minskar och är tillbaka till vanlig nivå.

Det är bara återkallelser för rattfylleri och mindre överträdelser som ökar jämfört med motsvarande period förra året.

– Anledningen till att fler körkort återkallats på grund av rattfylleri det första halvåret i år beror sannolikt på att polisen åter börjat utföra rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller, vilket inte gjordes under pandemin, säger Maria Lundberg Ohlsson.

Källa: Transportstyrelsen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser