Färre dödsfall i trafiken

Totalt omkom 260 personer i trafiken förra året, det är 15 färre än 2014. För motorcyklister är det dock inte lika positivt då 45 förolyckades förra året jämfört med 31 året innan.
 
Även antalet bilförare och bilpassagerare som dog ökade under 2015 jämfört med 2014, från 137 till 160. Men procentuellt ligger motorcyklisterna sämst till.
 
Transportstyrelsen menar att även om antalet motorcyklister som omkommit i trafiken ökat från 2014 till 2015 så har siffran sjunkit i stadig takt under flera år.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser