Europaparlamentet vill hastighetsbegränsa motorcyklar

Intelligent hastighetsassistent, som automatiskt hindrar fordonet att köras snabbare än skyltad hastighet, diskuteras av Europaparlamentet när de letar efter sätt att minska antalet allvarliga olyckor – men Federation of European Motorcyclists’ Association, FEMA, motsätter sig det.

Europaparlamentet vill ha robusta trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel en hastighetsbegränsning på 30 km i timmen och nolltolerans för rattfylleri, men det föreslår också intelligent hastighetsassistans på motorcyklar.

Den 5 oktober 2021 antog Europaparlamentet utkastet till rapport från ledamoten i Europaparlamentet (MEP) Elena Kountoura med stor majoritet av rösterna. Rapporten innehåller många åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i Europa. En av dessa är introduktionen av Intelligent Speed ​​Assistance (ISA) på motorcyklar.

I allmänhet vill Europaparlamentet se ett stort bidrag vad gäller trafiksäkerheten. Bättre infrastruktur, en europeisk vägtransportmyndighet, hastighetsminskning och efterlevnad bör spela en stor roll för att minska olyckor där människor dödas eller skadas allvarligt.

I ett så kallat initiativbetänkande från Europaparlamentet reagerar parlamentet på EU:s ramverk för trafiksäkerhet 2021-2030 ”Vision Zero” (nollvisionen).

Inom detta ramverk har EU-kommissionen definierat flera nyckelfaktorer (KPI:er) i syfte att minska olyckor där människor dödas eller skadas allvarligt. Parlamentet stöder kommissionens åtgärder men vill gå längre. Till att börja med vill parlamentet att kommissionen definierar KPI: er som inkluderar fordon i kategori L (där motorcyklar ingår).

Några av parlamentsledamöternas krav:

-Parlamentet efterlyser fler investeringar i säker infrastruktur med fokus på områden med flest olyckor. Ett vägklassificeringsramverk som bättre matchar hastighetsbegränsningar till vägdesign och layout.

-På fordonssidan kräver parlamentet att fordonssäkerhetsfunktioner ska inkluderas i de periodiska tekniska inspektionerna. Det kräver också ABS för alla motorcyklar och intelligenta hastighetsassistanssystem ska finnas på plats hos alla nya fordon, inklusive motorcyklar. Dessutom bör eCall monteras på motorcyklar.

-Parlamentet kräver strängare alkoholgränser och efterlevnad. Det kräver också en hastighetsbegränsning på 30 km/h i bostadsområden, med möjlighet till lägre gränser på huvudvägar och i områden med många fotgängare och cyklister. För att tillämpa dessa gränser bör medlemsstaterna prioritera att investera i hastighetsövervakning.

-Slutligen uppmanar parlamentet Europeiska kommissionen att göra teoretiska och praktiska utbildningar och tester obligatoriska för att få körkort för alla kategorier av tvåhjuliga fordon.

Kommentar från FEMA: s generalsekreterare Dolf Willigers: ”Vi välkomnar detta betänkande och nästan alla åtgärder som parlamentet föreslår. I ett brev till EU-kommissionen tidigare i år bad vi redan om inkludering av drivna tvåhjulingar vad gäller bättre utbildning, körkortstester som är mer skräddarsydda för riskbedömning och riskundvikande i stället för låghastighetstekniska färdigheter och säkrare infrastruktur. Detta är krav som också finns med i parlamentets rapport. Vi stöder inga tekniska funktioner som tar bort kontrollen över motorcykeln från föraren och därför – även om vi förstår behovet av att sänka hastigheten i vissa situationer – ser vi någon form av intelligent hastighetsassistans som stör motorstyrningen som en fara för motorcyklister, något som vi redan har diskuterat med EU-kommissionen 2019. Kommissionen höll med oss om att du inte bara kan montera ISA på motorcyklar. ”

Annons

Annons

Senaste utgåvan