EU kan skärpa körkortskraven

Snart kan du bli tvungen att testa din syn vart tionde år – om du vill behålla körkortet vill säga. Enligt Sveriges Radios Ekot är det en av de åtgärder som EU-parlamentet vill genomföra för att öka trafiksäkerheten. Dessutom vill man att förare över 65 år ska tvingas till synundersökning vart femte år samt genomgå läkarundersökningar för att säkerställa att de ”fysiskt och mentalt klarar av att köra”.

EU har enligt Ekot inte nått målen för minskning av dödsolyckor och EU-parlamentet kräver nu att en bättring sker. Transportutskottet vill att antalet dödsfall i den europeiska trafiken, som var 35 000 under 2009, halveras samtidigt som antalet döda barn minskar med 60 procent.

Ekot rapporterar också att EU-parlamentet vill förbättra körkortsutbildningen. Innan något av förslagen går igenom måste dock ett antal instanser, bland annat medlemsländerna, ta ställning till det. Totalt beräknas trafikolyckor kosta EU:s medlemsländer motsvarande 1 200 miljarder kronor om året.

Annons

Annons

Senaste utgåvan