EU inför krav på skinnställ, integralhjälmar och ryggskydd

Detta är trafikutskottets och Vägverkets första åtgärd för att drastiskt minska risken för allvarliga personskador i samband med moped-/motorcykelolyckor. Kravet gäller samtliga EU-anslutna länder och kommer att träda i kraft per den 1 januari 2005.

Bike har tagit del av CARE:s (Community database on Accidents on the Roads in Europé) omfattande rapport (Promoting road safety in the EU), som för en del kan låta som ett dåligt 1:a Aprilskämt. Där framgår det tydligt att det snart är slut på friheten att välja vad vi själva vill köra moped klass ett och två, eller motorcykel i för kläder. Endast allväderställ och skinnställ som är godkända enligt den nya EU-normen ECE 42:18 kommer att godkännas. Det betyder med andra ord att endast integralhjälmar kommer att godkännas. Således kommer exempelvis öppna hjälmar inte vara godkända för vare sig motorcykel- eller mopedbruk. Vidare kommer det vara förbjudet att köra moped eller motorcykel utan godkända skinnhandskar och CE-godkända stövlar samt ryggskydd. Allt i Nollvisionens anda.

Bikes testredaktör Johan Ahlberg har länge varit envis motståndare mot öppna hjälmar och välkomnar beslutet. Han är förvånad över att dessa krav inte funnits sedan tidigare.

-Integralhjälm borde vara en självklarhet för alla motorcyklister som vill förbli hyfsat snygga, även efter en marksyning, säger Johan Ahlberg.

Fakta om Nollvisionen:

Nollvisionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Den är beslutad av riksdagen och har en stor uppslutning kring sig i samhället. Nollvisionen är en viktig del i utvecklingen mot att skapa ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem. En utgångspunkt är att vägtransportsystemet på sikt ska vara lika säkert som de andra transportslagen när det gäller framkomlighet. Det här går inte att åstadkomma över en natt och därför krävs det ett långsiktigt arbete tillsammans med många olika aktörer i samhället. Som ett etappmål är siktet inställt på att halvera antalet dödade i vägtrafiken från år 1996 till år 2007. Nu har Nollvisione gått på export ut i europa.

Näringsminister Björn Rosengren tog den 8 augusti 2002 initiativ till en nationell samling för att öka trafiksäkerheten. Att det finns ett brett engagemang för trafiksäkerhetsfrågorna kunde man konstatera vid ett seminarium som Vägverket genomförde i oktober 2002 samt vid ett möte som statsrådet Ulrica Messing bjöd in till den 6 mars 2003. Vid dessa tillfällen visade det sig också att det finns en bred uppslutning kring några viktiga problemområden som är kritiska för möjligheterna att nå trafiksäkerhetsmålen 2007.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser