EU diskriminerar motorcyklister

EUs beslutsfattare vill nå ökad trafiksäkerhet genom att minska tillgängligheten för Europas motorcyklister, menar SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation. Först vid 24 års ålder anses en motorcyklist vara mogen att välja om han eller hon vill köra en motorcykel med mer än 48 hästkrafter. Samtidigt kan en 16-åring övningsköra i Sverige med vilken personbil som helst, oavsett effekt.

I EU finns idag en körkortsstege för tre olika motorcykelkörkort, stegvis access. Den stegen kommer nu att skärpas. I det förslag ministerrådet enades om den 27 mars ställs krav på prov och/eller utbildning mellan A2 och A, alltså mellan mellanklass- och tung motorcykel. Något sådant system finns inte i något EU-land idag och därför vet ingen om det kommer att ge någon effekt på trafiksäkerheten.

”SMC tror att kravet får motsatt effekt. Istället för att göra stegvis access till motorcykel mer attraktivt, gör man systemet krångligare och dyrare för den enskilde. Väljer man att börja på en mellanklassmotorcykel så straffas man med ännu en uppkörning och/eller krav på utbildning. Det kommer därför inte att ge de effekter som beslutsfattarna i EU eftersträvar”, säger Maria Nordqvist, internationell sekreterare på SMC. Redan idag är det långa väntetider till uppkörningar och både dyrt och krångligt att ta motorcykelkörkort.

Det enda positiva i det nya körkortsdirektivet då det gäller motorcyklar är att effekten för mellanklassmotorcyklarna höjs från 25 kW till 35 kW. ”Äntligen en anpassning till verkligheten! Det finns i stort sett inga mellanklassmotorcyklar på marknaden med dagens regler och varje vecka ringer olyckliga motorcyklister SMC, som äger hojar de inte får köra, säger Maria Nordqvist.”

SMC har haft kontakt med Näringsdepartementet i körkortsfrågan och konstaterat att vi i stort sett haft samma åsikt om körkortsdirektivet som Sveriges regering. Tyvärr har Sverige körts över av övriga EU-länder. Europas motorcyklister enda hopp idag är att körkortsdirektivet passerar EU-parlamentet genom en fullständig andra läsning. Då har medborgarna möjlighet att få EU-parlamentarikerna att inkomma med tilläggsförslag.

EU-direktivet föreslås träda i kraft senast 2012.

Annons

Annons

Senaste utgåvan