Enduroreglementet ändrat

Bland annat har åldern för att få börja köra maskinklass Enduro 1 med ungdomslicens sänkts från 14 till 13 års ålder. Numera är det inte längre tillåtet att tävla med en motorcykel som är försedd med saluvagnsskylt (grön registreringsskylt). Vidare får tävlande i enduro fritt anlita främmande hjälp för service och reparationer vid serviceplats. Påfyllning av bränsle måste ske med avstannad motor. Rengöring av motorcykeln får inte ske med högtryckstvätt eller dess motsvarighet under tävling. Inte heller svetsning är tillåten under tävling. Kommunikation med radio, mobiltelefon och så vidare är numera tillåten.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser