E20 blir säkrare

På två delar av sträckan breddas E20 till 14 m och vägen utformas som trefältsväg där två körfält alterneras med ett. Mellan Lund och Torpa blir det tre korsningar och där breddas inte vägen utan får ett körfält i vardera riktningen. Mitträcken sätts upp på hela sträckan och det blir öppningar för korsningarna. Vid Vallby kommer vi även att sätta upp sidoräcken.

– Ombyggnaden innebär också att några mindre anslutningar mot E20 stängs. Där byggs sidovägarna ut så att trafikanterna kan ta sig till andra E20-anslutningar, berättar Lars Dahlman projektledare På Vägverket Region Mälardalen.

Arbetet startar med breddningen av E20 samt sidovägnätet. I vinter gör vägbygget uppehåll och till våren startar asfaltering och räckesmontering.

Arbetet kommer oundvikligen att medföra trafikstörningar. Det blir trångt att passera med både maskiner och personal på vägen och hastigheten kommer att vara nedsatt.

– Jag hoppas att trafikanterna tar det försiktigt förbi arbetsplatsen har förståelse för de störningar som arbetet medför. När arbetet är klart har ytterligare en bit av E20 blivit säkrare, säger Lars Dahlman.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser