E10 kan skada motorn – folk rasar

I maj blev det tillåtet för bränslebolagen i Sverige att sälja bensin med upp till tioprocentig inblandning av etanol (E10). Det lär dröja dock ett tag innan bränslet finns i en bensinpump nära dig. Just nu håller bränslebolagen i Sverige på att se över vilken standard det nya bränslet ska ha och vilket bränslealternativ som ska finnas för de motorer som inte tål E10. Allt talar för att 98 oktan eller möjligen eller 95 oktan blir alternativet för den som inte kan tanka E10 i sin bil.

– Vi måste öka mängden förnybart bränsle i våra fordon. En större inblandning etanol än vad vi har i dag är det mest effektiva sättet. Det ger klimatfördelar jämfört med 95 oktan som vi har idag, säger Ulf Svahn, vd för branschorganisationen svenska petroliuminstitutet, SPI.

De flesta nyare motorer ska klara en högre inblandning av etanol, men för äldre kan det bli problem.

– Vi håller på att gå igenom E10-frågan med bilindustrin och bränslebolagen. Med Bil Sweden för vi diskussioner om garantin att motorerna tål E10. Det är en informationsfråga som vi får lösa. Min bedömning är att lanseringen av E10 kan ske när vi växlar över till annan bensinkvalitet för vintern eller för sommaren. Tidigast i oktober 2011, men det kan också bli våren 2012, säger Ulf Svahn.

Folkstorm i Tyskland
Redan nu finns E10 i flera länder, som Tyskland, Finland, Frankrike och Österrike. Men E10 har knappast varit någon framgång där – ordet flopp ligger närmare till hands. I Finland har många bensinstationer bara en cistern och då har man valt att sälja 98 oktanig bensin.

I vintras var drygt hälften av bensinen som såldes i Finland E10, långt mindre än vad oljebolagen och myndigheterna hade räknat med. På många bensinmackar såldes nästan bara 98 oktan istället för E10. Miljövinsten som bränslebolagen och myndigheterna räknat med uteblev därför.

I Tyskland hävdade först myndigheter, olje- och bilbranschen att det inte skulle vara några problem att köra med E10. Men BMW gick ut med en varning för att E10 kan göra att motorn slits fortare.

Det blev en folkstorm mot det nya bränslet och många bilister vägrade att tanka E10. BMW ändrade sina uppgifter och menade på att motorskador inte skulle uppstå på den bränslestandard som gällde i Tyskland. Enligt tyska medier tankade omkring 85 procent av bilisterna istället dyrare bränsle – av rädsla för att råka ut för motorskador. Detta trots att tyska Shell erbjudit bilisterna en gratis försäkring mot eventuella motorskador om man tankar E10 hos dem. Något sådant är inte aktuellt för svenska Shell.

– Nej, det finns inget skäl till det. Det är upp till ägarna att verifiera från tillverkarna om de kan köra på E10, säger Jonas Sidenå, vd för ST1 som Shell ingår i.

Vad ska de som inte kan tanka E10 välja för bensin istället?
– Det kvarstår att se, det blir antingen E5 (95 oktan) som idag eller 98 oktan, säger Jonas Sidenå. Vi kommer också att ha vår produkt V-Power precis som tidigare. Tidigast 2012 tror jag vi får E10 i pumparna. Just nu håller vi på att förbereda oss på en omställning för att se vad som krävs. Det handlar om bränsledepåer, logistisksystem, cisternkapacitet och liknande. Vi vill säkerställa att vi hinner få ut information till konsumenterna i tid till att bränslet finns här.

Kommer inte i år
På OKQ8 tror man inte heller att E10-bränslet kommer att införas i år. Per-Martin Roos är teknisk chef: 

– Vi måste få till en standard som klarar det först. Det som skrämt upp oss allra mest är katastrofen i Tyskland där folk misstror det här bränslet. Det har varit en stor debatt om det, inte minst på sociala medier. Den cirkusen vill vi inte ha här. Bakgrunden till E10 är att vi kör allt snabbare slut på råolja och då blir det bråttom att få fram ett miljövänligare bränsle, även om det har gått för snabbt i Tyskland. Där har en liten grupp människor varit väldigt högljudda och protesterat mot E10.

– Ett annat problem är att kunna hitta tillräckligt med etanol som produceras på ett hållbart sätt. Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas, säger Per-Martin Roos.

Dyrare än 95-oktan
Vad E10-bränslet kommer att kosta är en öppen fråga. Bränslebolagen är kritiska till att den skattebefrielse som gällt för etanol inte kommer att gälla E10-bränslet fullt ut. Enligt Per-Martin Roos på OKQ8 kommer E10 att bli dyrare än 95 oktan men billigare än 98 oktan. Konsumenterna får också räkna med en något högre förbrukning med E10-bränslet, troligen cirka två till tre procent.

– Vi måste lämna beroende av fossila bränslen, säger Mats Björsell, handläggare av Biodrivmedel på Naturvårdsverket. Fördelen med E10 är högre användning av förnyelsebart bränsle. Med minskade Co2-utsläpp minskar också klimatpåverkan. Vi får acceptera att det inte är helt enkelt att ställa om. De problem som finns går att hantera. Att det finns de som inte vill tanka E10 i andra länder beror till stor del på osäkerhet och rädsla.

Skyllde på varandra
Om du råkar tanka fel bränsle och din motor inte tål E10 kan det hända att motorn inte startar, att tomgången blir ojämn samt att bränslefiltret blir igensatt. I Finland har bilister reagerat på att motorvarningslampan tänts och att olika motorstörningar har förekommit. På äldre motorer kan följderna bli spikningar och misständningar. Även bränsleledningar och bränslepumpar kan ta stryk.

Förra vintern råkade ett antal bilägare ut för motorproblem efter att ha tankat etanol i sina bilar. Orsakerna var dels nedsmutsad etanol, dels etanol med hög inblandning av sulfat. Bilimportörerna menade att det var bränslebolagens fel, medan bränslebolagen hävdade att de hade levererat en korrekt produkt. Motorfelen på bilarna fick vanligen bilägarna betala själva.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser