Dyrare körkort från och med nyår

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag från och med den första januari 2024. En av de mer publika avgifterna är avgiften för körkort och förarbevis. Att förnya körkortet kommer att kosta 320 kronor.

Det finns flera skäl bakom de höjningar som nu har beslutats. Ett skäl är den generella kostnadsutvecklingen i samhället som gör att myndighetens omkostnader för till exempel porto och it uppges ha ökat. Ett annat sägs bero på att avgifterna lämnades orörda under pandemin, för att underlätta för företag under den perioden. Ett tredje skäl är att det inom många områden krävs utökad tillsyn och att internationella regler ställer högre krav än tidigare.

– Vi bedömer att det kommer att krävas fortsatta höjningar de närmaste åren inom flera områden. Regeringen har gett oss till och med 2028 för att nå balans inom sjöfart, luftfart och vägtrafik. Vi arbetar förstås med att på olika sätt förenkla och effektivisera vår verksamhet, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Några exempel på höjda eller nya avgifter

  • Höjd avgift för utfärdande av körkort eller förarbevis från 280 kronor till 320 kronor.
  • Höjd avgift för ursprungskontroll från 850 till 1 240 kronor.
  • Höjd avgift för tillståndsprövning och tillsyn av trafikskolor. Ett exempel är avgiften för ansökan om tillstånd för att hålla introduktionsutbildning som höjs från 4 700 kronor till 7 400 kronor. 

Beslutet har fattats av Transportstyrelsens generaldirektör och gäller från och med den 1 januari 2024.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser