Delta i SMC:s undersökning om trafiksäkerhet!

Undersökningen består av 184 frågor uppdelade i nio områden och täcker allt från motorcykel och tillbehör till upplevelser vid körning och trafiksituationer.

Tidsåtgången är beräknad till 20 minuter, men det kan gå fortare. Du ska nämligen bara svara på de frågor som är relevanta för dig. SMC understryker dock samtidigt att fler svar ger mer tyngd åt resultatet.

Klicka på länken nedan, läs informationen och klicka sedan på ”Nästa” för
att komma igång med undersökningen.

Annons

Annons