Daineses airbag redo för gata

Bikes Klavs Lyngfeldt har medverkat som testförare för airbag-systemet som ska skydda vitala delar av kroppen.

Race-versionen utlöses band annat vid highsiders och hårda lowsiders.
Street-versionen ska även utlösas vid olika former av kollisions- och singelolyckor.

Pris, tillgång och utförande är okänt i dagsläget.

 

Annons

Annons

Senaste utgåvan