Bror duktig ser dig!

Skåne län:

Onsdag 4 juni
Förar- och fordonskontroll runt Malmö.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll riksväg 17, Landskrona.

Torsdag 5 juni
Fordons- och hastighetskontroll, länsväg 100.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll länsväg 111 och 112, Höganäs.
Hastighets- och beteendeövervakning länsväg 118, Kristianstad – Yngsjö och på länsväg 116, Bromölla – Jämshög.

Fredag 6 juni
Fordons- och hastighetskontroll E22, Gårdstånga – Linderöd.
Hastighets-, förar- och fordonskontroll E4, Skånes Fagerhult.
Hastighets- och beteendeövervakning på Österlen.

Lördag 7 juni
Förar- och fordonskontroll E6, Malmö – Trelleborg.
Beteendeövervakning E4 – E6.

Söndag 8 juni
Beteendeövervakning på Europavägarna i sydvästra Skåne.

Hela veckan
Kontroll av yrkesmässig trafik bl a lastsäkring, vikt, kör- och vilotids-
bestämmelser, kontroll av transporter av farligt gods.
Automatisk trafiksäkerhetskontroll riksväg 21, Kristianstad – Ignaberga.
Kontrollerade förare får genomgå alkoholutandningsprov.

Stockholms län:

* Fredagen den 6 juni kommer fem statsministrar till Stockholm.

Med anledning av detta kommer det att bli rörigt inne i citykärnan. Därför bör de som kan lämna bilen hemma eller undvika Stockholms city.

Övrig tid kommer trafikenheten att arbeta med hastighet- och beteendeövervakning utmed E4 och E 18.

Södermanlands län:

Under Juni månad kommer trafikpolisen i området att öka antalet kontroller längs följande vägar:
E4, E20 samt länets Riksvägar
Övriga vägar lämnas naturligtvis inte åt sitt öde utan på dessa vägar kommer det att ska kontroller om än mer sporadiskt.

Värmlands län:

Onsdagen 4/6
Norra och östra delen av länet

Torsdagen 5/6
Norra delen samt Karlstad med omnejd

Fredagen 6/6
Södra delen av länet

Lördagen 7/6
Karlstad med omnejd

Söndagen 8/6
Södra delen av länet

Måndagen 9/5
Östra delen av länet

Östergötlands län:

Vecka 23-

Väg 35 och 34 mot länsgränsen till Kalmar län trafikfövervakas extra under veckan, liksom väg 36 och 50 vid Vadstena mot gränsen till Örebro län. I samband med Tjejvättern i Motala på lördagen, trafikövervakas vägarna i anslutning till arrangemanget.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser