Bilprovningen synar motorcyklar i sömmarna

För första gången någonsin redovisar Bilprovningen mer detaljerad statistik från sina motorcykelbesiktningar. Siffrorna tyder på att den svenska motorcykelparken, trots en hög medelålder, är i mycket gott skick.

Till följd av den korta säsongen används motorcyklarna i mindre utsträckning än andra fordonsslag. Under 2004 var exempelvis den genomsnittliga årliga körsträckan drygt 4 500 km och den genomsnittliga vägmätarställningen drygt 36 500 km. Att motorcyklarna generellt sett är i gott skick beror sannolikt inte bara på de relativt korta körsträckorna utan även på det stora engagemang som många motorcyklister uppvisar vad gäller sina fordon och deras skick. Att intresset för att vårda och underhålla motorcyklar är stort framgår också av statistiken. Av de drygt 100 000 motorcyklar som kontrollbesiktades under 2004 var en tredjedel äldre än 20 år.

Andelen underkända med krav på efterkontroll var 9 procent – den lägsta andelen för alla fordonsslag i trafiken (motsvarande andel för personbilar var 32 procent). Siffran är ingen tillfällighet utan har legat konstant i flera år. De vanligaste anmärkningarna är halvljus ur funktion, slitna däck, bristfälligheter i kraftöverföring/drivpaket samt att reflex saknas. Många brister kan hänföras till ägaren själv, då denne gjort egna ”modifieringar” som inte kan godtas från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

– Motorcyklister tillhör de mest utsatta trafikanterna. Därför är det extra viktigt att deras fordon är i trafiksäkert skick. Brister i exempelvis bromsar och stötdämpare är direkt kännbara för föraren och kan få förödande effekter om de inte åtgärdas. Bara under de senaste veckorna har flera olyckor inträffat där motorcyklister dödats eller skadats svårt, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

Antalsmässigt dominerar de japanska fabrikaten stort. Honda svarar för en fjärdedel av de kontrollbesiktade motorcyklarna och följs av Yamaha med 20 procent, Suzuki med 18 procent samt Kawasaki med 11 procent. Störst av de icke-japanska fabrikaten är Harley-Davidson med 6 procent.

Källa: Bilprovningen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser