Bättre förarutbildning ska minska olyckorna

– Motorcykelolyckor leder ofta till svåra skador och dödsfall. Genom bättre förarutbildning för blivande motorcyklister kan vi sänka olyckstalen. Därför föreslår vi en obligatorisk introduk-tionsutbildning för elever och handledare innan de får övningsköra privat med motorcykel, meddelade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, när förslaget överlämnades till regeringen.

Vägverket anser att det i körkortslagen bör införas krav på att handledaren och eleven ska ha genomgått en introduktionsutbildning innan de får övningsköra privat med lätt eller tung motorcykel, behörighet A1 och A. Dessutom bör en obligatorisk riskutbildning ingå i kraven även för dessa behörigheter. Såväl introduktionsutbildningen som riskutbildningen ska vara specifikt inriktade på mc-frågor och risker förknippade med motorcykelkörning.

– Den förändring av förarutbildningen för motorcyklister som vi nu föreslår känns mycket angelägen. Motsvarande krav finns sedan tidigare i bilförarutbildningen och vi ser ett minst lika stort behov av detta i utbildningen av motorcykelförare, anser Ingemar Skogö.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser