Automatisk hastighetsövervakning i Skåne

De aktuella vägarna är:
Riksväg 21, sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad (12 kameror)
Länsväg 112, sträckan mellan Höganäs och Åstorp (11 kameror)
Länsväg 108, sträckan mellan Svedala och Lund (10 kameror)
Att just dessa vägar har valts beror på att de tillhör de mest olycksdrabbade i länet och att olyckorna kan relateras till just hastigheten.

På riksväg 21 har kameror funnits sedan år 2000 och resultatet är positivt.

– Medelhastigheten har sjunkit med cirka 6 km/h, vilket kanske inte låter så mycket, men har stor effekt på olyckorna, säger kommissarie Leif Nilsson vid Skånepolisens trafikenhet i Kristianstad.

Kameror för hastighetsövervakning finns inte bara i Skåne, utan även i andra delar av landet. Även där rapporteras om goda resultat.

Källa:Polisen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser