Åttondeklassares inställning till hjälmanvändande

I takt med att mopedförsäljningen ökar, mopederna blir snabbare och snabbare och att användandet av hjälm, som är obligatoriskt, minskar gör att mopeden blir det ett mycket farligt fordon i trafiken.
Enligt trafikpolisen är det ”djungelns lag” som råder på gång- och cykelvägarna.

För att motverka dessa negativa trender har Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC tagit initiativ till ett Hjälm Projekt. Tillsammans med Vägverket, Polisen, Landstinget, Räddningstjänsten, NTF, Luleå kommun och inte minst skolan ska man arbeta för att förändra ungdomars attityder till säkerheten vid mopedåkning samt visa på vilka konsekvenserna kan bli av att inte följa rådande trafikregler.

I Hjälmprojektet deltar 152 elever i åttondeklass från Stadsöskolan, Råneskolan och Kråkbergsskolan. Av dessa har omkring 40 % moped.
Hittills har arbetet utmynnat i en temadag, som genomfördes den 7 maj 2002. Dagen innan temadagen svarade 143 av 152 elever på en enkät, som handlade om attityder till hjälmanvändande och den egna säkerheten i samband med mopedåkande.

Resultatet visar att bland dessa åttondeklassare är det lika vanligt att 14-åringar som 15-åringar innehar moped och att trimmade mopeder är ett utbrett fenomen. Ganska många svarar instämmande i att föräldrar hjälper till med att trimma mopeder.

När åttondeklassare får svara på frågor gällande inställningen till sin egen säkerhet visar det sig att hjälm anses som ganska viktigt när man själv kör moped. Blir man däremot skjutsad är plötsligt hjälmen inte alls lika viktig.

Magnus Larsson Trafikavdelningen Vägverket Region Norr ser med stor oro på resultaten av enkäten. ” Vi måste som vuxna ta vårt ansvar för att skapa förståelse och respekt för de trafikregler som finns av trafiksäkerhetskäl hos våra ungdomar. Motiven till hjälmlag, åldersgräns och förbud mot trimning finns av mycket goda skäl.”

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser