Antalet personskador ökar i samband med mopedolyckor

År 2005 fick 452 personer skador som inträffade i samband med mopedolyckor. 2006 ökade antalet till 690 stycken, för att till 2007 öka till 724 personer, enligt siffror från försäkringsbolaget Folksam. Samtidigt har dock antalet klass 1-mopeder i trafik ökat med 23 470 från 06 till 07, en ökning med 25%. Olyckorna har under samma period ökat med 5%. Då det inte finns någon statistik över hur många klass 2-mopeder som är i trafik är dock denna jämförelse något haltande.

En enkätundersökning utförd av NTF visar att 55 procent av de yngsta mopedförarna kör trimmat, samt att en femtedel av mopederna går snabbare än 80 kilometer i timmen. Värdet av denna enkät kan dock ifrågasättas då det är uppgifter som inte kan styrkas på annat sätt än uppgifter som 15-åringar själva lämnat.

Hälften av dem som skadats svårt eller omkommit i samband med en mopedolycka har burit hjälm som inte varit ordentligt fastspänd.

Folksam stöder regeringens förslag att införa körkort för klass-1-mopeder (EU-mopeder) och ser gärna att det blir obligatoriskt med förarbevis för klass-2-mopeder. De föreslår samtidigt att klass-1-mopeder ska få avvikande färg på registreringsskylten som gör det lättare för polisen att skilja mopedklasserna åt. Samtidigt föreslås, förutom kravet på registreringsplikt, att det ska finnas krav på en årlig besiktning, samt att mopedförsäljare ska ta ett större ansvar och inte sälja ”fabrikstrimmade” mopeder.

Vad tycker ni? Är det dags att strama åt reglerna gällande mopeder?

Annons

Annons

Senaste utgåvan