Antalet förolyckade motorcyklister har ökat i år

– Tvåhjuliga motorfordon är vårt mest riskfyllda fordonsslag, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

– Antalet dödade i trafiken totalt har minskat de senaste åren vilket innebär att mc- och mopedolyckorna än mer hamnar i fokus. Dessutom har antalet motorcyklar i trafik ökat och är nu drygt 280 000. Inför nästa mc-säsong måste vi öka säkerheten för denna mycket utsatta trafikantgrupp. Vi ska vidta olika åtgärder, bland annat tillsammans med SMC – Sveriges Motorcyklister, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö utan att ge någon mer förklaring.

En av de mest effektiva åtgärderna enligt Vägverket för att minska antalet svåra olyckor totalt är mötesfria vägar, så kallade 2+1-vägar. VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet) har nu visat att sådana vägar tycks ha en positiv effekt även för motorcyklister. Enligt VTI:s analys finns det inga belägg för att de mötesfria vägarna skulle öka riskerna för motorcyklister jämfört med andra vägar, vilket det har funnits farhågor om. Snarare pekar analysen på att risken för dödsfall och svåra skador reduceras avsevärt.

– Vi satsar allt mer på att sätta upp vajerräcken som är särskilt utformade och anpassade för mc-trafiken, avslutar Ingemar Skogö.

Fakta om mc- och mopedolyckor:
Av de omkomna motorcyklisterna 2006 är 6 kvinnor. 17 motorcyklister har omkommit i singelolyckor. 29 dödsolyckor har inträffat på det mindre vägnätet – dvs. länsvägar och enskilda vägar – och 10 dödsolyckor har inträffat på gator i tätort. 10 dödsolyckor är mötesolyckor och 21dödsolyckor är avsvängande/korsningsolyckor. 16 dödsolyckor har inträffat med sk supersport. Medelåldern för omkomna mc-förare ökar och är nu närmare 41 år, mot 38 år i fjol.

Sex av de tio omkomna mopedisterna körde klass 1 moped – dvs EU-moped. Fyra av dödsolyckorna inträffade på gång/cykelbana. Medelåldern för de omkomna är 29 år varav fyra var 15 år.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser