Allemansrätt på hoj

Naturen där ute är öppen för oss alla att avnjuta. Den rätten
innebär också många skyldigheter för alla oss som nyttjar friheten i
naturen. Vi måste visa hänsyn mot alla som bor i närheten eller vistas
ute samtidigt, mot alla djur, växter och träd. Allemansrätten ger oss
alla tillgång till naturen, men under ansvar. Regeln är att inte störa
och att inte förstöra.
Du får vistas tillfälligt i naturen bara du inte skadar grödor, skog
eller annan känslig växtlighet.

Är insynen till närboende fri måste du hålla ordentlig avstånd för att
inte störa dem. Det är tillåtet att slå upp tält något eller några dygn
på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från
boningshus.
Att slå läger i närheten av bebodda hus är kanske inte så bra då risken
är större att du stör någon. Be markägaren om lov om det är fri sikt
till hans hus.

Tältning i större grupper med flera tält kräver alltid markägarens
tillåtelse.
En lägereld är nästan ett måste i det nattliga friluftslivet och det är
vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Välj
en lämplig plats för lägerelden och glöm inte att släcka elden
ordentligt innan du lämnar platsen. Vid torrt väder råder ofta
eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda
eldstäder. Elda aldrig direkt på klipphällar, de spricker och såren läks
aldrig.
Självklart är all nedskräpning utomhus förbjuden. Ställ aldrig sopor
bredvid en full soptunna, ta med dina sopor hem istället. Du är alltid
skyldig att städa efter dig.
Du får inte fälla träd eller ens ta kvistar, bark eller löv, med mera
från växande träd utan lov från markägaren.
Allemansrätten gäller inte för några motorfordon. Detta innefattar
naturligtvis även motorcykeln som endas får köras i terräng avsett för
crosskörning och i anlagda endurospår.

TÄNK OCKSÅ PÅ…
Ditt fordon låter när du kör det och att höras kan vara lika irriterande
för de närboende som att synas. Till och med värre. Kör därför inte i
onödan om du vet att du kan vara till förtret för människor och vilt
runt dig.

Om din motorcykel står med stödet direkt mot marken kan underlaget ge
vika om det skulle falla regn undernatten. En vält motorcykel är både
irriterand för dig då den kan få skador samt att både bensin och
eventuellt andra vätskor rinner ut och förgiftar marken dit det rinner.
Använd stödplatta eller ställ stödet mot en sten.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser