Ägaransvar vid hastighetskameror.

De ständigt ökande hastighetskamerorna som sätts upp runt om i landet bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Detta finns på flera ställen dokumenterat, svart på vitt. Ett av problemen är dock att flertalet av de riktiga busarna i trafiken vet var kamerorna står och skymmer sedan ansiktet när de passerar vilket leder till att föraren inte går att identifiera och därmed bötfälla.
Totalt finns det i Sverige 25 kameror som flyttas runt mellan 140 skåp på landets 100 farligaste vägar. Vid årsskifteet siktar man på 40 kameror och 306 skåp.
Förslaget som Håkan Jaldung kommit med är att man istället för att fotografera ansiktet på föraren skall fotografera registreringsskylten och sedan ställa ägaren till svars. Ytterligare en av fördelarna med systemet, enligt Jaldung, är att rättsapparaten inte kommer att belastas på samma sätt som den gör idag.

Det är dock inte klart att det kommer att bli på detta sätt. Flera av de ledande personerna i Rikspolisstyrelsen är skeptiska med tanke på ägaransvar aldrig har funnits i Sverige tidigare.

Det hela är ännu på en diskussionsnivå.

Annons

Annons