7 av 10 motorcyklister kör för fort

Både bilister och motorcyklister körde för fort enligt Vägverkets mätningar gjorda på populära MC-vägar med 50 och 70 som högsta tillåtna hastighetsgräns under sommaren 2008, skriver SMC i sitt pressmeddelande idag. Resultatet visar att närmare 68% av motorcyklisterna och drygt 59% av bilisterna körde över den högsta tillåtna hastigheten, vilket är nästan oförändrat jämfört med mätningen för 2007.

Mätningarna som genomförts både 2007 och 2008 visar båda att det är en liten grupp motorcyklister kör väldigt fort och långt över den tillåtna hastighetsgränsen.

– Det är samtidigt den gruppen som utgör den största risken i trafiken. De motorcyklister kör allra snabbast måste inse att deras chanser att klara oförutsedda händelser och överleva i trafiken minskar betydligt i de farter som hastighetsmätningarna visar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

Mätningarna visar att motorcyklisterna höll en högre medelhastighet än bilisterna på de flesta mätplatserna. På ett antal mätplatser är medelhastigheten knappt över den tillåtna medan den på andra platser är nästan 18 km/h över den tillåtna.

– Den egna hastigheten har naturligtvis en avgörande betydelse risken att råka illa ut i trafiken. Motorcyklisterna får dock en dubbel nytta om både bilister och de själva sänker takten, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, i pressmeddelandet.

900 000 fordon omfattades av mätningen 2008 som genomfördes på 24 platser från Malmö i söder till Luleå i norr. Omkring 18 000 körde motorcykel. Mätplatserna hade valts utifrån SMC:s Hojkarta för att få med många motorcyklar i rapporten.Länkar till rapporterna nedan.

Hur ser du själv på det här med hastighetsbegränsningar? Är du en syndare?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser