600-kubikare ersätter 250-klassen i MotoGP

Beslutet var enhälligt då kommissionen beslutade om att ersätta den nuvarande 250-kubiksklassen i MotoGP med en ny fyrtaktsklass på 600-kubik.
Ett meddelande har sänts ut till alla berörda tillverkare som har till den 31 juli 2008 att besvara om de tänker delta under det nya reglementet; som tillåter fyrtaktsmotorer på max 600-kubik med max fyra cylindrar.
Mer detaljerade delar av det nya reglementet ligger fortfarande på diskussionsbordet.

Vad tycker ni om att de största tvåtaktarna försvinner? Och vad tror ni om den nya sexhundrakubiksklassen? Törs vi hoppas att de slopar elektroniska hjälpmedel? Frågorna är många, diskutera gärna nedan.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser