iPhone som instrumentering på H-D

GaugeFace ger dig hastighetsmätare, trippmätare, motortemperatur, växellägesindikator, blinkersindikator och möjlighet att ladda iPhone eller iPod touch. Produkten kostar cirka 1 700 kronor (omräknad från kanadensiska

Läs mer »