En ny myndighet ser dagens ljus

Trafikverket ska verka för ett effektivt och hållbart transportsystem i hela landet. Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA,

Läs mer »